Наша місія

  • Забезпечення передових секторів економіки новітніми високоефективними розробками
  • Підвищення конкурентоспроможності української продукції на міжнародних ринках

Наші завдання

image description

Об'єднувати провідних науковців та дослідників з метою розробки інноваційних проектів

image description

Залучати інвестиції та забезпечувати фінансування наукових, дослідницьких та конструкторських робіт

image description

Створювати серійне виробництво високотехнологічної продукції в Україні та забезпечувати її комплексний маркетинг

image description

Наші учасники

Науковці, дослідники та інженери-конструктори, що є авторами інноваційних розробок у біо, мед, агро, та оборонній сфері, та потребують комплексного супроводження реалізації власних проектів

Приватні й стратегічні інвестори, інвестиційні фонди, що зацікавлені у фінансуванні високотехнологічних розробок продукції аграрного, біологічного, медичного, цифрового, військового та подвійного призначення

Як ми відбираємо інноваційні проекти?

Українські та міжнародні експерти з питань виробництва продукції оборонного призначення оцінюють технічні характеристики кожного проекту за критеріями перспективності розвитку технології та аналізують потреби у забезпеченні виробничими потужностями

На наступному етапі відбору проектів здійснюється аналіз конкурентоспроможності кінцевої продукції, створюється прогноз обсягу її реалізації, визначаються етапи реалізації проектів та проводиться оцінка потреби фінансування

Кращі проекти отримують фінансування та повний супровід реалізації - від створення прототипу до організації серійного виробництва та просування продукції на внутрішньому та міжнародному ринках

Як ми досягаємо цілей

  • ­Залучаємо профільних експертів з досвідом роботи на внутрішньому та зовнішніх ринках
  • Оцінюємо ринкову привабливість та конкурентну позицію проекту на міжнародних ринках
  • Визначаємо ступінь інноваційності та можливість реалізації проекту
  • Розробляємо маркетингові стратегії
  • Плануємо необхідні ресурси та залучаємо науковців, дослідників, виробників та постачальників на партнерських засадах
  • Залучаємо інвесторів та організовуємо синдиковане фінансування проектів
  • Здійснюємо контроль реалізації проектів після залучення інвестицій
image description

Наші партнери

Спеціалізовані науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади, громадські об’єднання, волонтерський рух, а також підприємства авіаційної, оборонної та цивільної промисловості